Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w X. Międzynarodowym Seminarium „Nauka – Społeczeństwo- Dydaktyka”
pt.: „Rola nauczyciela w prawdziwym i wirtualnym świecie”.

Seminarium zorganizowane przez Katedrę Dydaktyki i Metodologii i Badań Edukacyjnych
i Katedrę Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej,
odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. w Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Multimedialnego w Krakowie (ul. Jęczmienna 9).

Obszary tematyczne:
I. Nowe strategie edukacyjne
II. ICT w pracy nauczyciela
III. Rola wolontariatu w kształtowaniu wartości społecznych
IV. Nauczyciel jako generator zmian społecznych
V. Szkolenie nauczycieli w warunkach nowych potrzeb społecznych

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Zaproszenie

Formularz rejestracyjny (PL)

SSD 2020 registration