Przejdź do treści

 

Zapraszamy do udziału w X. Międzynarodowym Seminarium
„Nauka – Społeczeństwo- Dydaktyka”
pt.: „Kryzysowy e-learning”.

Seminarium jest organizowane przez Centrum Kształcenia Zdalnego,
Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Obszary tematyczne:

I. Nowe strategie edukacyjne w kształceniu zdalnym

II. ICT w pracy nauczyciela na różnych poziomach edukacyjnych

III. Relacja nauczyciel-uczeń w rzeczywistości online

IV. Diagnoza edukacyjna i walidacja efektów kształcenia w czasie pandemii

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w Seminarium, odbędzie się ono w formie zdalnej w aplikacji Teams 29.04.2021 r.
Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Zgody na przetwarzanie danych